Denken, voelen, willen

Goed leren? Dat staat in onze visie gelijk aan een gezonde ontwikkeling van sociale, emotionele en lerende vaardigheden. Deze heb je immers allemaal nodig om op eigen gezonde kracht in het leven te kunnen staan. We noemen onze onderwijsvorm graag ‘leren met het hoofd, hart en handen’. Daarmee bedoelen we dat bij onze leerlingen een harmonieuze ontwikkeling van denken, voelen en willen voorop staat.

Vaklessen

Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor het zogeheten ‘cognitieve’ onderwijs: leren lezen, rekenen en schrijven. Hier wordt ook regelmatig op getoetst. Naast dit leren met het hoofd is er veel tijd voor het leren over de wereld, het werken met de handen en het stimuleren van eigen creativiteit. Dit gebeurt in zogeheten vaklessen, zoals Engels, Duits, dier- en plantkunde, handwerken, schilderen, muziek en toneel.

Ritme en discipline

Al klinkt de naam anders, op de vrije school is veel aandacht voor regelmaat en discipline. Zoals de seizoenen elkaar in het jaar opvolgen, zo kent ook het schooljaar zijn eigen ritme. Dit ritme is voel- en zichtbaar in de dagindeling, de manier van lesgeven en in de leerstof. Ook zijn er verschillende feesten, de zogeheten jaarfeesten, die dit ritme ondersteunen. Sinterklaas, Kerst en Pasen zijn bekende hoogtepunten. Daarnaast zijn er schoolfeesten die specifiek het begin van een seizoen markeren, zoals het Sint Jansfeest (zomer) en het Michaëlsfeest (herfst).

Vrijeschool en dogma’s

Het onderwijs is gebaseerd op de antroposofie. We zien antroposofie als een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld. Ofwel: met beide benen op de grond, werken aan een innerlijke ontwikkeling. De school wil bijdragen aan een opvoeding waarin eerbied en respect voor onszelf, medemensen en de wereld om ons heen centraal staan.

Om misvattingen te voorkomen of op te helderen willen wij het volgende uiteenzetten:
De antroposofie is voor ons geen leer met dogma’s en stellingen. Het is een levend gedachtegoed, waaruit een ieder vrij is zijn of haar inspiratie te halen. Dat is een persoonlijke zaak.

  • Antroposofie wordt niet gedoceerd op de Vrije School.
  • Het pedagogisch gedachtegoed, van waaruit wij ons laten inspireren, is slechts een deel van de antroposofie. De leerkrachten gaan daar als zelfstandige individuen, met hun eigen oordeelsvermogen mee om, en vertalen dit naar de huidige tijd. Uitgangspunt daarbij is dat ieder individu gelijkwaardig is.

De schoolleiding

De schoolleiding heeft de dagelijkse leiding in handen en is verantwoordelijk voor een goed verloop van de beleidsprocessen. Zij draagt zorg voor het optimaal functioneren van de gehele schoolgemeenschap, en zorgt voor een goede samenwerking en communicatie van de verschillende (beleids)organen. De schoolleiding is ook het aanspreekpunt binnen school en voor externe relaties.

Interesse

Het vrijeschool onderwijs groeit op dit moment en kan zich landelijk verheugen in grote belangstelling. Ook de Bernard Lievegoed School maakt een sterke groei door. Interesse in onze school? Klik dan op het tabblad "interesse". 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen