Bevlogen leren met hoofd, hart en handen
Bernard Lievegoed

Kindcentrum de Kindertuin

In een huiselijke en warme sfeer spelen we met elkaar en genieten van verhalen, versjes en liedjes. De dagen verlopen volgens een vast ritme. Rust en herhaling dragen bij aan het ontwikkelen van veiligheid en zelfvertrouwen. .
Ieder kind mag zichzelf zijn, met zijn eigen talent en persoonlijkheid. Het kind leert dat het in verbinding staat met de groep en ontwikkelt zich daardoor op sociaal en emotioneel gebied.

De huiselijke inrichting met zachte kleuren zorgen voor geborgenheid, veiligheid en een prettige sfeer. Buiten wordt veelvuldig gespeeld, Jonge kinderen beleven hun omgeving intens, met al hun zintuigen. Het speelgoed is gemaakt van natuurlijke
materialen, zoals wol, katoen en hout.

Tijdens het vrije spel worden door de leidsters huishoudelijke karweitjes gedaan, wie wil helpen mag dat. We wassen de ramen, poetsen het speelgoed of we bakken iets lekkers. Alledaagse dingen uit het leven! We kiezen bewust voor biologische voeding.

Zo bieden wij het kind een bedding om zich thuis te voelen, een goed begin!